پروژه افترافکت Wedding Book

نمایشی

پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

Wedding Book 19492956 – Project for After Effects (Videohive) After Effects Version CS6 – CC 2015 | 1920×1080 | 24 February 17 | No plugins | 1GB

FULL HD PROJECT 1920×1080
Modular Project, easy change order of scenes
9 Main scenes
Project is made with Trapcode particular but you have pre rendered version included
Project contains 24 video/image placeholders
Project contains 79 background image/video placeholders
Project contains 26 text placeholders
Project contains 2 place for your logo or additional text
Music link you will find in help file
Sound fx link you will find in help file
Font used is also in help file
Prerendered 3d book background

کامل پروژه HD 1920 × 1080
پروژه های مدولار، آسان سفارش تغییر صحنه
9 صحنه های اصلی
پروژه با Trapcode خاص ساخته شده اما شما ارائه پیش نسخه گنجانده شده است
پروژه شامل 24 ویدیو / متغیرهایی تصویر
پروژه شامل متغیرهایی 79 پس زمینه تصویر / ویدئو
پروژه شامل 26 متغیرهایی متن
پروژه شامل 2 مکان برای لوگو یا متن اضافی
لینک موسیقی شما در فایل راهنما پیدا
لینک FX صدا شما را در کمک فایل پیدا کنید
فونت مورد استفاده است در کمک فایل
قبل اجرا پس زمینه کتاب 3D

VIDEOHIVE افتر افکت دانلود افترافکت جی اف ایکس جی اف ایکس دانلود جی اف ایکس دانلود پروژه آماده افتر افکت دانلود دانلود پروژه دانلود پروژه آماده افتر افکت دانلود فایل افترافکت ساخت کلیپ سایت افترافکت ویدیوهایو'

0 نظر
دیدگاه