پروژه آماده افترافکت Flash

المنت

پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

VideoHive 140 Flash FX Elements 11266469 CS5 or Above | 1920×1080 | No Requires Plugins | 496 MB
?) FlashFX Pack 140 Elements CC 14
?) FlashFX Pack 140 Elements CC 12
?) FlashFX Pack 140 Elements CS 6
?) FlashFX Pack 140 Elements CS 5.5
?) ??? color mov files with alpha channel
?) ??? B&W mov files with alpha channel

'

0 نظر
دیدگاه