پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

فقط اعضای ویژه میتواند دمو یا پیش نمایش را ببینند

لینک سازنده

پروژه آماده افترافکت Flash


VideoHive 140 Flash FX Elements 11266469 CS5 or Above | 1920×1080 | No Requires Plugins | 496 MB


توضیحات

?) FlashFX Pack 140 Elements CC 14
?) FlashFX Pack 140 Elements CC 12
?) FlashFX Pack 140 Elements CS 6
?) FlashFX Pack 140 Elements CS 5.5
?) ??? color mov files with alpha channel
?) ??? B&W mov files with alpha channel

'

پیام بگذارید