پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

فقط اعضای ویژه میتواند دمو یا پیش نمایش را ببینند

لینک سازنده

Dubstep Sport Glitch Opener


Dubstep Sport Glitch Opener After Effects Version CC, CS6, CS5.5, CS5 Files Included After Effects Project Files Universal Expressions Yes Length 0:58 Resolution 1920x1080 File Size 22mb


توضیحات

Features
Modular Sctructure
FULL COLOR CONTROL
Easy Customize
Color control
No plugins required
61 Places for images and/or videos
25 Places for Texts
Place for Logo
Help file included
CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014 compatibility
Music and footages not included

مهمانی, تبلیغی, انگیزشی ورزشی, تبلیغی ورزشی,'

پیام بگذارید