پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

فقط اعضای ویژه میتواند دمو یا پیش نمایش را ببینند

لینک سازنده

Epic Production Glitch Reel


Epic Production Glitch Reel After Effects Version CC, CS6, CS5.5, CS5 Files Included After Effects Project Files Universal Expressions Yes Length 1:25 Resolution 1920x1080 File Size 22.1mb


توضیحات

Features
Modular Sctructure
FULL COLOR CONTROL
Easy Customize
Color control
No plugins required
38 Places for images and/or videos
24 Places for Texts
Place for Logo
Help file included
CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014 compatibility
Music and footages not included

فیلم من, نسخه ی نمایشی تولید, showreel, رویداد ویژه, تبلیغی سفر,'

پیام بگذارید