پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

فقط اعضای ویژه میتواند دمو یا پیش نمایش را ببینند

لینک سازنده

Women TV Broadcast


Women TV Broadcast After Effects Version CS5.5 Files Included After Effects Project Files Length 0:30, 0:10, 0:10, 0:10, 0:05, 0:05, 0:05, 0:10 Resolution 1920x1080 File Size 17.5MB


توضیحات


Intro
Transition x 3
Text Holder x 3
Outro
Music Not Included
No Plugins
Full HD

آرم نیش, مجله, آرایش, بازکن, خرید,'

پیام بگذارید