پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

فقط اعضای ویژه میتواند دمو یا پیش نمایش را ببینند

لینک سازنده

Writing GOOD MORNING


Writing GOOD MORNING Writing GOOD MORNING on a card near flowers top view Alpha Channel No Looped Video No Frame Rate 25 Resolution 3840x2160 Video Encoding ProRes File Size 16MB


توضیحات


عشق, کاغذ, پاسل, صورتی, عاشقانه, روستایی,'

پیام بگذارید