پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

فقط اعضای ویژه میتواند دمو یا پیش نمایش را ببینند

لینک سازنده

Spinning Golden Ball with Circular


Spinning Golden Ball with Circular Alpha Channel No Looped Video No Frame Rate 30 Resolution 3840x2160 Video Encoding ProRes File Size 24MB


توضیحات


مدرن, حرکت, الگو, ساده, ارائه, تبلیغی, شعاعی, حلقه,'

پیام بگذارید