پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

فقط اعضای ویژه میتواند دمو یا پیش نمایش را ببینند

لینک سازنده

Pomegranate fruit


Pomegranate fruit Alpha Channel No Looped Video No Frame Rate 25 Resolution 4096x2160 Video Encoding ProRes File Size 16MB


توضیحات


مدیترانه, انار, گراناتوم پونیکا, قرمز, دانه, میز,'

پیام بگذارید