پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

دانلود نمایش لینک سازنده

Clubhouse Promo


Clubhouse Promo | Premiere Pro Files Included Premiere Pro Project Files Software Version Premiere Pro CC Length 0:51 Resolution 1920x1080 File Size 156MB


توضیحات

Project Features:
Premiere Pro CC 2019 and later

Full HD (1920×1080) | 30 fps
Supports any language
Very easy to customize
Customization in few click
Friendly interface
Detailed Help file included

تبلیغی, تبلیغی, تبلیغی, ترفیع, ارائه اتاق, تبلیغ اتاق,'

پیام بگذارید