پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

دانلود نمایش لینک سازنده

Social Media Lower Thirds


Social Media Lower Thirds Files Included Motion Graphics Template Files Software Version Premiere Pro CC Length 0:10 Resolution 1920x1080 File Size 635KB


توضیحات

Project features:

16 social media lower thirds
Adobe Premiere Pro CC 2020 or later versions
Can be used up to 4k resolution
Free fonts used
No Plugins Required
Time duration control
Color Control / Any Font
Fully customisable
Size and length controls
Free future updates!

بازاریابی , رسانه ها , بازکننده , patreon , اولین نمایش حرفه ای , socail رسانه ها ,'

پیام بگذارید