پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

دانلود نمایش لینک سازنده

Callout Pack


Callout Pack - Project for After Effects (Videohive) After Effects Version CS4 and above | 1920x1080 | 7 August 17| No plugins | 237MB


توضیحات


• SOFTWARE SUPPORT : After Effects CS4, CS5, CS5.5, CS6 and CC
• RESOLUTION : 1920?1080 (30FPS)
• CALLOUT : 50 Callout comps (Each callouts has there own veriations)
• PLUG-INS : No plug-ins required
• TUTORIAL : Easy to understand video tutorial included
• Videos are not included
• Font is not included.(Any font can be use)
• Music is not included.

'

پیام بگذارید